„Už dávno mám súper kúrenie“ – Alexandra Lodererová