Energetická trieda A0 od roku 2021

Na Slovensku sa od 1. januára 2021 na novostavby vzťahujú sprísnené pravidlá v oblasti energetickej triedy budov. Novo postavené budovy musia spĺňať energetický štandard A0.

Rozhodujúcimi faktormi sú:

  • tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií (zateplenie objektu)
  • vhodná orientácia na svetové strany
  • tvarom objektu  – pri navrhovaní budovy v energetickej triede A0, je taktiež potrebné uvažovať aj nad tvarom objektu, keďže bungalov dosiahne štandardy triedy A0 ťažšie ako dvojpodlažný dom, napríklad bungalov, ktorý ma faktor tvaru 0,99 musí byť ešte doplnený krbom resp. solárnymi termickými kolektormi (fotovoltaickými panelmi).
  • spôsob vetraniavysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie

 

Obnoviteľné zdroje energie + elektrické priamo-výhrevné vykurovacie systémy + A0

Dôležitým aspektom na dosiahnutie energetickej triedy A0 je využitie fotovoltaických panelov, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie priamo na streche budovy z toho princípu majú nulový koeficient. Elektrina sa nemusí vyrobiť ďaleko v elektrárni a so stratou dopraviť až k budove. Takto vyrobená elektrická energia preto pomáha znižovať celkovú spotrebu elektrickej energie v dome resp. primárnej energie (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).

Energetická trieda A0 od roku 2021

Na Slovensku sa od 1. januára 2021 na novostavby vzťahujú sprísnené pravidlá v oblasti energetickej triedy budov. Novo postavené budovy musia spĺňať energetický štandard A0.

Rozhodujúcimi faktormi sú:

  • tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií (zateplenie objektu)
  • vhodná orientácia na svetové strany
  • tvarom objektu  – pri navrhovaní budovy v energetickej triede A0, je taktiež potrebné uvažovať aj nad tvarom objektu, keďže bungalov dosiahne štandardy triedy A0 ťažšie ako dvojpodlažný dom, napríklad bungalov, ktorý ma faktor tvaru 0,99 musí byť ešte doplnený krbom resp. solárnymi termickými kolektormi (fotovoltaickými panelmi).
  • spôsob vetraniavysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie

 

Obnoviteľné zdroje energie + elektrické priamo-výhrevné vykurovacie systémy + A0

Dôležitým aspektom na dosiahnutie energetickej triedy A0 je využitie fotovoltaických panelov, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie priamo na streche budovy z toho princípu majú nulový koeficient. Elektrina sa nemusí vyrobiť ďaleko v elektrárni a so stratou dopraviť až k budove. Takto vyrobená elektrická energia preto pomáha znižovať celkovú spotrebu elektrickej energie v dome resp. primárnej energie (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).

CENOVÁ PONUKA

Bezplatné vypracovanie cenovej ponuky. Presné zameranie na mieste. Celoštátne realizácie. Čistá a kvalitná práca.

CENOVÁ PONUKA

Vykurovací systém funguje úsporne a efektívne ak je dimenzovaný a realizovaný odborníkmi. Naši odborníci Vám rýchlo a bezplatne navrhnú najoptimálnejší vykurovací systém, vypracujú cenovú ponuku, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti.