Infračervené žiariče

Infračervené žiariče

Infračervené žiariče sú vhodné pre interiérové využitie pri veľkých svetlích výškach. Môžete ich využiť ako plnohodnotné, ale aj doplnkové vykurovacie systémy. Dokážu komfortne vykúriť miestnosti aj so svetlími výškamy až do 6-8m. Pri správnom dimenzovaní sú vhodné do skladových priestorov, hál a aj do kostolov. V kombinácii s programovateľným ovládaním sú jednotlivé miesnosti v závislosti od ich funkcie samostatne programovateľné teplotne aj časovo.

Produkty

Interiérové, Exteriérové, Priemyselné

CENOVÁ PONUKA

Bezplatné vypracovanie cenovej ponuky. Presné zameranie na mieste. Celoštátne realizácie. Čistá a kvalitná práca.

CENOVÁ PONUKA

Vykurovací systém funguje úsporne a efektívne ak je dimenzovaný a realizovaný odborníkmi. Naši odborníci Vám rýchlo a bezplatne navrhnú najoptimálnejší vykurovací systém, vypracujú cenovú ponuku, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti.