Infrapanely

400, 500W/m2

600, 800W/m2

E-SHOP

Infrapanely

400, 500W/m2

600, 800W/m2

E-SHOP

Budúcnosť začala

Vzdialené Infračervené Žiarenie na celom svete dosahujú vynikajúce výsledky, čo sa týka úspory energie!

Infračervený vykurovací panel (infrapanel) je moderné riešenie vykurovania, s ktorým je možnosť zníženia nákladov na vykurovanie až o 15-20%.

V kombinácii s programovateľným ovládaním sú jednotlivé miesnosti v závislosti od ich funkcie samostatne programovateľné teplotne aj časovo.

  • 230V

  • IP 44

  • 300-800W

  • P5 SENZOR

CENOVÁ PONUKA

Bezplatné vypracovanie cenovej ponuky. Presné zameranie na mieste. Celoštátne realizácie. Čistá a kvalitná práca.

CENOVÁ PONUKA

Vykurovací systém funguje úsporne a efektívne ak je dimenzovaný a realizovaný odborníkmi. Naši odborníci Vám rýchlo a bezplatne navrhnú najoptimálnejší vykurovací systém, vypracujú cenovú ponuku, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti.