Akumulačné podlahove kúrenie

Rez_Anhylevel_big

Akumulačné podlahove kúrenie

Rez_Anhylevel_big

Anhydritový liaty poter je tekutá zmes so samonivelizačnými vlastnosťami, určená k realizácii interiérových podláh so širokým uplatnením v bytovej, administratívnej a priemyselnej výstavbe. Svojimi vlastnosťami tvorí progresívny stavebný materiál, umožňujúci významne skracovať čas výstavby, zdokonaľovať užitkové vlastnosti podlahových systémov. Zmes pozostáva z pojiva na báze síranu vápenatého, drobného kameniva s dozorovanou krivkou zrnitosti, účinných plastifikačných prísad a vody. Optimálnym návrhom a výberom certifikovaných vstupných surovín je zabezpečená kvalita a požadované vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého poteru.

Uverejnil používateľ Infra Podlahové kúrenie Streda 26. júl 2017

Uverejnil používateľ Infra Podlahové kúrenie Streda 26. júl 2017

CENOVÁ PONUKA

Bezplatné vypracovanie cenovej ponuky. Presné zameranie na mieste. Celoštátne realizácie. Čistá a kvalitná práca.

CENOVÁ PONUKA

Vykurovací systém funguje úsporne a efektívne ak je dimenzovaný a realizovaný odborníkmi. Naši odborníci Vám rýchlo a bezplatne navrhnú najoptimálnejší vykurovací systém, vypracujú cenovú ponuku, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti.