Liaty anhydritový poter

Samonivelizačný anhydritový poter je tekutá zmes so samonivelizačnými vlastnosťami.Je vhodný pre všetky druhy interiérových podlahových konštrukcií do novostavieb ale aj rekonštrukcii

ANHYDRITOVÝ POTER


EXTRÉMNE ÚČINNÝ POTER PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

 

Anhydritový liaty poter je tekutá zmes so samonivelizačnými vlastnosťami, určená k realizácii interiérových podláh so širokým uplatnením v bytovej,administratívnej a priemyselnej výstavb.

 

 

Svojimi vlastnosťami tvorí progresívny stavebný materiál, umožňujúci významne skracovať čas výstavby, zdokonaľovať užitkové vlastnosti podlahových systémov. Zmes pozostáva z pojiva na báze síranu vápenatého, drobného kameniva s dozorovanou krivkou zrnitosti, účinných plastifikačných prísad a vody

 

 

 

Optimálnym návrhom a výberom certifikovaných vstupných surovín je zabezpečená kvalita a požadované vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého poteru.

Anhydrit tvorí s vodou, pieskom a prísadami vysoko tekutú hmotu, ktorá po položení tvrdne tak rýchlo, že je pochôdzna po 24-48 hodinách a zaťažiteľná po 4-5 dňoch. Anhydritový poter je po vytvrdnutí hladký a bez trhlín od zmrštenia, nedeformuje sa do miskovitého tvaru. Aj na veľké plochy je možné aplikovať ho bez dilatačných škár.

 

Anhydritový poter spája vynikajúce stavebno-fyzikálne parametre (pevnosť v tlaku podľa požiadavky min. 20 alebo 30Mpa, pevnosť v ťahu za ohybu min. 5Mpa) s optimálnymi vlastnosťami pre pokladanie. Tekutý anhydritový poter zaručuje po dobu svojej spracovateľnosti min. 3 hodiny jednoduché, hospodárne a veľmi rýchle položenie, pri ktorom odpadá fyzicky ťažká telesná práca. Tuhnutie neovplyvňujú nízke ani vysoké teploty a poter je možné aplikovať aj v zimnom období do 5°C . Po vyliatí podlahovej zmesi sa miestnosť musí zabezpečiť proti prievanu.

Výhody anhydritového poteru

Výroba anhydritového liateho poteru prebieha priamo na stavbe
použitím výrobného zariadenia (MIXMOBIL),
ktoré je súčasne aj čerpadlom pre primárne vyrobenú zmes.

 

  • Anhydritový poter oproti cementovému neobsahuje alergény a nie je dráždivý.
  • Štandardná konzistencia je vhodná pre zalievanie podlahového kúrenia (výborné zalievanie).
  • Nepraská ani sa priestorovo nedeformuje – nie je treba vystužovanie sieťami.

MIXMOBIL je vybavený tenzometrickými váhami, takže je každá zmes presne navážená ako na betonárňach alebo automatizovaných prevádzkach.

 

Celá výroba a výber materiálov prebieha podľa normy STN-EN 13 813 – vrátane odberov vzoriek a ich odskúšanie akreditovanými laboratóriami. Toto je zásadný rozdiel medzi výrobou anhydritového liateho poteru a suchej cementovej zmesi priamo na stavbe.

Prečo od Nás?

Snažíme sa byť kvalitnú a spoľahlivú firmú. Záleží nám na Vás. Máme najmodernejšie technológie, ktoré šetria vaše náklady.
viac info : 0944289563

 

Uverejnil používateľ Infra Podlahové kúrenie Streda 26. júl 2017

Uverejnil používateľ Infra Podlahové kúrenie Streda 26. júl 2017

CENOVÁ PONUKA

Bezplatné vypracovanie cenovej ponuky. Presné zameranie na mieste. Celoštátne realizácie. Čistá a kvalitná práca.

CENOVÁ PONUKA

Vykurovací systém funguje úsporne a efektívne ak je dimenzovaný a realizovaný odborníkmi. Naši odborníci Vám rýchlo a bezplatne navrhnú najoptimálnejší vykurovací systém, vypracujú cenovú ponuku, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti.